موقعیت اجتماعی - سیاسی و تقسيمات کشوري

موقعیت اجتماعی سیاسی و تقسیمات کشوری

شهر تهران علاوه بر این‌که مرکز سیاسی کشور ایران است، مرکز استان تهران و شهرستان تهران نیز به‌شمار می‌رود. مهمترین نهادهای دولتی و قضایی شامل وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و… در آن واقع شده‌است و تاثیرگذارترین مقام‌های کشور ایران شامل رهبر ، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضایی، رئیس و بعضی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، وزرای کابینه و اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آن زندگی می‌کنند.

مردم این شهر در ۲۰۰ سال گذشته همیشه از تاثیرگذارترین‌ها در سیاست کشور ایران بوده‌اند. این تأثیرگذاری شامل حضور آن‌ها در ساختار سیاسی کشور، جریان‌های تغییردهنده سیاست کشور شامل انقلاب‌ها (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) و جنگ‌ها (جنگ تحمیلی) می‌شود به طوری‌که درصد شهدا در برخی محله‌های تهران از این درصد در همه نقاط دیگر کشور بیشتر است.

شهرستان تهران شامل ۳ بخش، ۴ دهستان و ۱ شهر به شرح زیر است:

بخش

مرکز بخش

جمعیت بخش 1395

نام دهستان

مرکز دهستان

جمعیت دهستان 1395

شهر

جمعیت شهر 1395

مرکزی

تهران

8،699،284  نفر

سیاهرود

تلو بالا

5،578

تهران

8،693،706

آفتاب

آفتاب

32،630  نفر

خلازیر

خلازیر

20،004

****************************

آفتاب

آفتاب

12،626

کن

کن

5،013  نفر

سولقان

سولقان

5،013