معاونت هماهنگی امور عمرانی

غلامحسین آرام

معاون هماهنگی امور عمرانی

 

سوابق و رزومه کاری:

پست فعلی: معاون هماهنگی امورعمرانی

وضعیت استخدام: رسمی وزارت کشور

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق شغلی: 

شهردار حاجی آباد بندرعباس

شهردار منطقه 2 بندرعباس

شهردار منطقه 1 بندرعباس

شهردار منطقه 5 کرج

شهردار ماهدشت کرج

معاون فنی، اداری و اجرایی اداره کل دفتر شهردار تهران

فرماندار شهرستان بجنورد

فرماندار شهرستان اسلامشهر

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهر تهران