معاونت سیاسی ، اجتماعی

نام و نام خانوادگی : حامد شایان - متولد سال 1361

سوابق و رزومه کاری

پست فعلی : معاون سیاسی ، اجتماعی

سوابق تحصیلی:

کاردانی:  مدیریت دولتی

کارشناسی: مدیریت فرهنگی و هنری

کارشناسی ارشد: مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

دکتری تخصصی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

سوابق پژوهشی:

پایان نامه ارشد: نگرش دانشجویان در خصوص جنبش های معنوی نوظهور

رساله دکتری: با عنوان ارائه مدل ارتقای سرمایه مذهبی در ایران و چندین مقاله علمی پژوهشی

سوابق شغلی:

دارای سوابق متعدد مدیریتی 18 ساله در دفتر نظارت شورای نگهبان استان تهران

نماینده هیئت نظارت استان تهران در تمامی ادوار مختلف انتخابات از سال 1384 تا 1400استانداری و فرمانداری تهران

بازرس ویژه هیات نظارت در ادوار مختلف

مسئول تحقیقات داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تهران

مسئول آموزش شبکه محققین در انتخابات مجلس دهم و یازدهم استان تهران

مدرس روش های تحقق مقدماتی و پیشرفته شبکه محققین

نماینده هیات نظارت استان تهران در کمیسیون تبلیغات میاندوره ای انتخابات خبرگان رهبری 1400

مدیر حوزه ریاست و پیگیری های ویژه

دبیر گرد همایی عوامل انتخابات 1400

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در رشته های مدیریت