معاونت امنیتی انتظامی

لطف اله پرندین

معاون امنیتی ، انتظامی

 

سوابق و رزومه کاری

وضعیت استخدام: رسمی وزارت کشور

پست فعلی : معاون امنیتی ، انتظامی

سوابق تحصیلی: «دفاعیه مقطع پایان نامه دکتری»

سوابق شغلی: بخشدار جهاد آباد ورامین

بخشدار لواسانات

بخشدار کن

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استانداری تهران

رئیس گروه برنامه ریزی و اقتصادی استانداری تهران

مشاور استاندار در امور ایثارگران

معاون امنیتی ، انتظامی فرمانداری تهران