جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان تهران برگزار شد

هشتمین جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان تهران به ریاست "لطف اله پرندین" معاون امنیتی و انتظامی و با حضور اعضای کمیسیون در سالن جلسات فرمانداری تهران برگزار شد.

  • کد خبر: 322875
  • تاریخ خبر: سه شنبه 28 دی 1400 - 13:26

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران ، در این جلسه پرندین به ایجاد و تاسیس سازمان مهاجران اشاره نموده و بیان کرد: این موضوع باید به صورت کارشناسی برنامه ریزی و تدوین شود و ضرورت دارد سازمان مهاجرت در خصوص ساماندهی اتباع نسبت به تهیه و ارسال طرح پیشنهادی به فرمانداری تهران اقدام تا در جلسه ای با حضور اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گیرد و دستگاههای ذیربط راهکارها و پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیر خانه این کمیسون ارائه نمایند.

در ادامه این نشست، معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران، پس از ارائه گزارش اقدامات اعضا و همچنین طرح دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای حاضران در جلسه ، موضوعات را جمع بندی و به تصویب رسید.

دسته بندی ها