آزاد سازی 27 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان تهران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران گفت: با اعمال قانون 7 مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی شهرستان تهران، 27هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی بخش آفتاب این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

  • کد خبر: 321277
  • تاریخ خبر: شنبه 4 دی 1400 - 12:43

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان تهران ، مهندس حقی زاده در گفت و گو با روابط عمومی با اعلام این خبر افزود: به استناد تبصره 2 ماده 10و ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با اعمال قانون تعداد 7مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای کاشانکو پلایین از توابع بخش آفتاب، که پیش از این شناسایی و دستور توقف عملیات آنها صادر شده بود، قلع و قمع و اراضی کشاورزی منطقه به مساحت 27 هزار مترمربع به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی در این خصوص اظهار داشت: پرسنل وظیفه شناس و کوشای جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی ها و هماهنگی های لازم و تامین ادوات قلع و قمع، در دهه دوم آذرماه به همراه مامورین نیروی انتظامی و نمایندگان محترم رئیس حوزه قضایی و شهردار و بخشدار بخش آفتاب، در محل قرار حاضر و دیوارکشی ها و ابنیه های در حال ساخت را قلع و قمع نمودند.

دسته بندی ها