آزاد سازی 15 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان تهران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران گفت: با اعمال قانون 11مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی شهرستان تهران، 15هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی بخش آفتاب این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

  • کد خبر: 321275
  • تاریخ خبر: شنبه 4 دی 1400 - 12:38

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان تهران، مهندس حقی زاده در گفت و گو با روابط عمومی با اعلام این خبر افزود: به استناد تبصره 2 ماده 10و ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با اعمال قانون تعداد 11مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای پلاییناز توابع بخش آفتاب، که پیش از این شناسایی و دستور توقف عملیات آنها صادر شده بود، قلع و قمع و اراضی کشاورزی منطقه به مساحت 15هزار مترمربع به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی در این خصوص اظهار داشت: پرسنل وظیفه شناس و کوشای جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی ها و هماهنگی های لازم و تامین ادوات قلع و قمع ، در دهه سوم آذرماه به همراه مامورین نیروی انتظامی و نمایندگان محترم رئیس حوزه قضایی و شهردار و بخشدار بخش آفتاب، در محل قرار حاضر و دیوارکشی ها و ابنیه های در حال ساخت را قلع و قمع نمودند.

دسته بندی ها