En
تاریخ : سه شنبه 6 مهر 1400
کد 8182

برگزاری جلسه ستاد کشت پاییزه شهرستان تهران

جلسه کمیته برنامه ریزی کشت پاییزه شهرستان تهران با محوریت کشت کلزا با حضور مدیر جهاد کشاورزی و سایر اعضا برگزار گردید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان تهران، در ابتدای جلسه مدير جهاد كشاورزي در خصوص ابلاغ برش سهميه کشت کلزا در سال ۱۴۰۰ برای این شهرستان توضيحات لازم را ايراد نمود. ايشان ضمن قدرداني از اقدامات گذشته،خواستار تلاش مضاعف در جهت برآورده کردن سیاستهای سازمانی و توسعه کشت کلزا و افزایش عملكرد در سال زراعي پيش روشد.
در ادامه جلسه مسائلي چون نکات فنی کشت پاییزه از جمله تاریخ کاشت و همچنين مواردي چون شناسایی کشاورزان، شناسایی ارقام مقاوم دارای پتانسیل بالا در منطقه و نحوه توزیع بذور، آماده سازی ناوگان مکانیزاسیون و همچنین اهمیت موضوع کشت کلزا در تناوب با غلات و توسعه کشت آن و برگزاری کلاسهای آموزشی قبل از کشت برای بهره برداران و بیمه محصولات پاییزه، مدیریت آفات و بیماریها و علفهای هرز و مسایل و مشکلات موجود مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در پايان مهندس حقی زاده خواستار پیگیری جدی موارد مطرح شده از طرف کلیه اعضا حاضر در جلسه شد و پس از بحث و تبادل نظرتصمیمات ذیل در اين جلسه اتخاذ گردید:
مقرر گردید کشت کلزا از زمان کاشت تا برداشت تحت نظر کمیته فنی پیگیری گردد
مقرر گردید مرکز جهاد کشاورزی آفتاب و واحد زراعت در اسرع وقت نسبت به شناسایی و تقاضایابی کشت کلزا اقدام نماید.
مقررگردید به شرکتهای کشت و صنعت جماران ومزارع نوین ایرانیان وکشاورزان عمده سهمیه کشت کلزا را ابلاغ نماید.
مقرر گردید اداره ترویج وآموزش ، مکانیزاسیون و زراعت شهرستان  نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی جهت کشت کلزا  و  ارائه توصیه های فنی لازم ، ترغیب وتشویق بهره برداران در اسرع وقت اقدام  لازم معمول نماید.
مقرر گردید واحد مکانیزاسیون نسبت به  پیش بینی و  تهیه ادوات کاشت تا برداشت  محصول کلزا در شهرستان در زمان مناسب اقدام نماید
مقرر شد شرکت تعاونی نواب صفوی نسبت به تهیه و تامین بذر کلزا و کودهای شیمیایی موردنیاز شهرستان اقدام لازم را بعمل آورده و نتیجه را به این مدیریت گزارش  نماید
مقرر گردید واحد حفظ نباتات نسبت به پیگیری ، پیش بینی و تهیه سموم علف کش لازم جهت مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ کلزا اقدام نماید
مقرر گردید جلسه تا پایان کشت کلزا و کشت پاییزه بطور هفتگی در روزهای چهارشنبه تشکیل و موانع و مشکلات موجود بررسی و حل گردد.
مقرر گردید از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خصوص عدم پرداخت غرامت ناشی از خسارت محصولات زراعی تا کنون، پیگیری لازم بعمل آید.
 
  • نوشته شده
  • توسط جهاد کشاورزی شهر تهران فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 33