En
تاریخ : دوشنبه 15 شهريور 1400
کد 8151

طی حکمی از سوی آیت‌الله رییسی؛ دکتر انسیه خزعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) به سمت معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد

طی حکمی از سوی آیت‌الله رییسی؛ دکتر انسیه خزعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) به سمت معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری، طی حکمی دکتر انسیه خزعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) را به سمت معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا ، دکتر انسیه خزعلی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ ریاست دانشگاه الزهرا (س) را برعهده داشته و عضو هیات علمی گروه ادبیات عرب این دانشگاه است.


https://www.alzahra.ac.ir/R-f7m4Nt5 
  • نوشته شده
  • توسط دانشگاه الزهرا فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 39