En
تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1400
کد 8033

پایش و مبارزه با آفات و بیماریهای مزارع شهرستان تهران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران از پایش، دیده بانی و مبارزه با آفت ملخ و نیز عملیات مبارزه شیمیایی با پوره سن غلات در سطح مزارع گندم و جو و همچنین کنترل علفهای هرز مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان تهران ، مهندس حقی زاده در خصوص این خبر گفت: از ابتدای طرح پایش و مبارزه با ملخ تاکنون بیش از 3 هزار و 400 هکتار مورد پایش و دیده بانی قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: مبارزه با علف های هرز باریک برگ و پهن برگ در سطح مزارع تا کنون در بیش از 4 هزار هکتار از مزارع گندم و جو و کلزا صورت گرفته است.
ایشان اظهار داشت: پس از بازدیدهای مکرر شبکه مراقبت از مزارع شهرستان و اعلام به حد نرم رسیدن این آفت، مبارزه شیمیایی علیه پوره سن از اواسط اردیبهشت ماه آغاز گردیده است و تاکنون در بیش از هزار و 600 هکتار از مزارع گندم و جو علیه پوره سن غلات مبارزه شیمیایی صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: مهار نشدن آفت سن غلات سبب افت کمی و کیفی محصول و کاهش کیفیت نانوایی می شود و همین امر لزوم و اهمیت مبارزه با این آفت را نشان می دهد.
 
  • نوشته شده
  • توسط جهاد کشاورزی شهر تهران فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 7