En
تاریخ : دوشنبه 13 بهمن 1393
کد 800
اصغر ناصربخت، معاون فرماندار تهران با اشاره به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد اظهار داشت : ستاد هم افزایی سازمان های مردم نهاد شهر تهران در فرمانداری پایتخت تشکیل شده است و این مهم می تواند تاثیرات گسترده ای در راستای مرتفع كردن مشکلات در حوزه های مختلف داشته باشد . 

وی افزود: نظام ما در حوزه های مختلف اجتماعی در طول 37 سال گذشته، توانسته به استحکام مناسبی برسد و در مقابل معضلات این حوزه ها واکسینه شود. خوشبختانه در حوزه امنیتی در وضعیت مناسبی قرار داریم و کشورمان با اقتدار، نگرانی بابت هیچ تهاجمی از سوی مرزهای سرزمینی ندارد. در حوزه انسجام اجتماعی نیز وحدت و یکپارچگی خوبی در کشور حاکم است .

معاون فرماندار تهران تاکید داشت: باید در دو حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی نیز به انسجام، همان گونه كه رهبر معظم انقلاب اشاره کردند و از اهم اهداف دولت تدبیر و امید نیز به شمار می رود، برسیم.

وی عنوان داشت : دولت در حوزه اجتماعی به تنهایی نمی تواند کنشگر باشد و باید عموم مردم نیز در این مهم شرکت جدی داشته باشند. طی ارزیابی های بعمل آمده حدود 1400 سازمان مردم نهاد در شهر تهران در حوزه های محیط زیست، ورزش و جوانان، مقابله با آسیب های اجتماعی، صنایع دستی و امثال آن ثبت شده اند که از این تعداد حدود 800 موسسه فعال بوده و با مجموعه فرمانداری تعامل دارند . 

اصغر ناصربخت تصریح کرد: مجموع 14 کارگروه در ستاد هم افزایی  تعریف شده اند که جلسات منظمی را با مجموعه فرمانداری برگزار کرده و با حضور نمایندگان  این سازمان ها در جلسات، موضوعات مهم اجتماعی در حوزه امنیتی، ساماندهی بازار تهران و همچنین سازماندهی محله هرندی و مسائلی از این دست مطرح و راهکارهای مناسب به فراخور مسئله مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد . 

وی خاطرنشان کرد : ایجاد چنین تعاملی میان سازمان های مردم نهاد و نهاد حاکمیتی فرمانداری و سایر دستگاه ها می تواند با عنایت به جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفری شهر تهران اثر گذار بوده و گستره اش تا اقصی نقاط کشور برسد . 

معاون فرماندار تهران  اذعان داشت : در صورت اشاعه این طرح اثرگذار و منسجم در حل مشکلات جامعه، می توانیم شاهد  راه حل کلیدی در استان تهران و کشور باشیم . در واقع این طرح مشارکت عینی و مجسم مردم در صحنه های مختلف است و باید در راستای اجرایی شدن آن گام های جدی تری برداشت .