En
تاریخ : سه شنبه 31 فروردين 1400
کد 7957

دانشگاه الزهرا ، دانشگاه برتر در استقرار سیستم هزینه یابی و بودجه ربزی بر مبنای عملکرد

دانشگاه الزهرا ، دانشگاه برتر در استقرار سیستم هزینه یابی و بودجه ربزی بر مبنای عملکرد اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا ، روابط عمومی دیوان محاسبات کل کشور با انتشار گزارشی از عملکرد دانشگاهها در زمینه کاهش قیمت تمام شده ، ضمن ارائه آماری از سرانه دانشجویان در دانشگاههای مختلف ، دانشگاه الزهرا رابه عنوان دانشگاه برتر در کاهش قیمت تمام شده اعلام کرد. در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی، اهتمام برای برای استقرار نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از سال ۹۷ در دانشگاه الزهرا آغاز گردید و در سال های بعد با استفاده از روشهای دقیق وعلمی و تدوین مدل خاص هزینه یابی در دانشگاهها و استفاده از سیستمهای نرم افزاری به طور جد مورد پیگیری قرار گرفت . در سال ۹۸ با بلوغ این سیستم گزارشات دقیقی در خصوص قیمت تمام شده گروه های آموزشی ، دانشکده ها ، دانشجویان به تفکیک گروهها و مقاطع تحصیلی حاصل شد . همچنین در سال ۹۹ برخی از سنجه های عملکردی پژوهشی مانند هزینه تمام شده پایان نامه و رساله ها به تفکیک گروههای آموزشی و سنجه های عملکردی دانشجویی و فرهنگی نیز برای اولین بار محاسبه گردید. پروژه استقرار نظام هزینه یابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سال ۱۴۰۰ نیز مورد توجه جدی دانشگاه قرار داشته و از جمله برنامه های عملیاتی دارای اولویت برای دانشگاه می باشد.

https://www.alzahra.ac.ir/R-cKSO7t0
  • نوشته شده
  • توسط دانشگاه الزهرا فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 16