En
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1400
کد 7949

کسب مقام سوم در مسابقات فریزبی دانشگاه ها توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(س)

دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه الزهرا افتخارآفرینی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا ، مسابقات مجازی فریزبی همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور با حضور ۱۴۳ دانشجو (۱۱۰ دانشجو دختر و ۳۳ دانشجو پسر) از ۲۷ دانشگاه شرکت کننده در بهمن و اسفند ۹۹ به میزبانی دانشگاه الزهرا از طریق بارگزاری ویدیوهای دانشجویان در سامانه ستاو اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان برگزار شد .
در این مسابقات تنها نماینده دانشگاه الزهرا خانم زهرا سادات طباطبایی حکیم (دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی) در بخش دختران توانست مقام سوم این رقابت ها را از آن خود نماید.

https://www.alzahra.ac.ir/R-AQ2icda
 
  • نوشته شده
  • توسط دانشگاه الزهرا فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 10