En
تاریخ : يکشنبه 30 شهريور 1399
کد 7473

جلسه توسعه کشت کلزا شهرستان تهران با شرکت کشت و صنعت جماران

به گزارش روابط عمومی، جلسه توسعه کشت کلزا شهرستان تهران با شرکت کشت و صنعت جماران روز چهارشنبه 19 شهریورماه در محل شرکت مذکور در بخش آفتاب با حضور مدعوین برگزار گرديد.
ابتدای جلسه مدير جهاد كشاورزي شهرستان تهران در خصوص اهمیت کشت و زراعت کلزا بعنوان محصولی استراتژيك منطبق با اهداف و سياستهاي وزارت متبوع در خودکفائی تولید دانه های روغنی و در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش توليد در سال جاري مطالبي را بيان داشته و خواستار اهميت ويژه به کشت کلزا در سال زراعی جدید و در اراضی تحت تملک آن شرکت بر اساس برش شهرستاني اعلامي از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران شد.
مهندس حقی زاده در ادامه تاکید نمود با توجه به محدودیتهای ايجاد شده در اثر تحريمهاي ظالمانه میبایست عوامل بخش خصوصي وغير دولتي داخلي، بسترهاي مناسب را براي توليدات داخلي فراهم آورند تا با كاهش وابستگي به خارج امنيت غذايي كشور تامين گردد.
در ادامه جلسه مدیر عامل شرکت کشت و صنعت جماران در مورد مسائل و مشکلات موجود در زمينه زراعت کلزا و بخصوص قیمت خرید تضمینی موضوعاتي را مطرح نمود. وی افزايش چندين برابري هزينه هاي جاري در زمان كاشت، داشت و برداشت را نسبت به سالهاي گذشته وافزايش نامتناسب قیمت تضمینی فعلی با هزينه هاي مربوطه را بزرگترين نقطه قابل تامل بعنوان سد راه توليد اين محصول با اهميت بر شمردند.
در انتهای جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شرکت کشت و صنعت جماران نسبت به عملیاتی شدن کشت در سطح 150هکتار در اراضی تحت پوشش آن شرکت در سال زراعی آتی با رعایت تمامی اصول و مبانی به زراعی با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران اقدام نماید.
 
  • نوشته شده
  • توسط جهاد کشاورزی شهر تهران فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 14