En
تاریخ : شنبه 22 شهريور 1399
کد 7457

دوره شناسایی و توسعه رهبران آینده دانشگاه از تاریخ ۲۲ الی ۲۷ شهریورماه سال جاری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره شناسایی و توسعه رهبران آینده دانشگاه الزهرا (س)

دوره شناسایی و توسعه رهبران آینده دانشگاه از تاریخ ۲۲ الی ۲۷ شهریورماه سال جاری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا، مدیران و رهبران دارای نقش تعیین کننده و غیر قابل اجتنابی در توفیق یا شکست سازمان‏‌ها هستند و هیچ سازمانی را نمی‏توان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد، مگر آنکه از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد برخوردار باشد.
از این رو در اختیار داشتن مدیران و رهبران توانمند یک دارایی ارزشمند تلقی می‏شود که کسب و تأمین آن به سهولت مقدور نیست. رویکرد دانشگاههای برتر جهانی در این خصوص، کوشش مستمر برای شناسایی استعدادهای مدیریتی، رشد آنان و استفاده از روش درون‏زایی در ارتقا مدیران است.
دانشگاه الزهرا نیز در راستای شناسایی و تربیت مدیران به عنوان یکی از مهمترین راه‏کارهای توسعه و بهبود سازمانی گام برمی‌دارد تا سبب انگیزه و ماندگاری نیروهای توانا در مجموعه شده و فرهنگ شایسته‏ گزینی و محیط رقابتی سالم را تقویت کند.
بر همین اساس، در حال حاضر مرکز ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی دانشگاه الزهرا با هدف پیاده‌سازی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی، شناسایی و توسعه استعدادهای مدیریتی، شایسته‌گزینی در دانشگاه، انجام تمرینات تعاملی، تجربه کار تیمی، تدوین کارراهه شغلی و تدوین برنامه آموزشی برای اعضا، اقدام به برگزاری دوره شناسایی و توسعه رهبران آینده دانشگاه کرده است.
لازم به ذکر است، اولین مرحله این دوره از تاریخ ۲۲ الی ۲۷ شهریورماه سال جاری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد و کلیه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی می‌توانند در آن شرکت کنند.

https://www.alzahra.ac.ir/R-FDf5etN


 
  • نوشته شده
  • توسط دانشگاه الزهرا فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 15