En
تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399
کد 7345

نذرقربانی برای نیازمندان در روزگار کرونایی در روستای آفتاب

دهیار روستای آفتاب گفت:این عیدفرصتی بزرگ در راستای ترویج فرهنگ کمک به مستمندان ونیازمندان وهمنوعان به عنوان یک سنت دینی ویک وظیفه اخلاقی است که دراین روزهای کرونایی وباتوجه به وضعیت اقتصادی بیش از پیش موردتاکید قرارگرفته است.
به گزارش روابط عمومی بخشداری آفتاب:دهیار روستای آفتاب افزود:در راستای اجرای این طرح به همت خیرین ونیکوکاران ودهیاری وشورای اسلامی روستای آفتاب نذر قربانی بین خانواده های نیازمند روستاهای قلعه نوحاج موسی،حسن آبادباقراف وروستای آفتاب تهیه وتوزیع شد.
هدف از اجرای این طرح ایجادهمدلی هرچه بیشتر بین نیازمندان ومحرومین است که دراین روز در قالب کمک مومنانه انجام شد.
  • نوشته شده
  • توسط بخشداری آفتاب فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 24