En
تاریخ : چهارشنبه 18 تير 1399
کد 7289

بازدید بخشدار مرکزی تهران از روستا های بخش مرکزی و بررسی مسائل و مشکلات

صبح روز سه شنبه "فرنیا پور"بخشدار مرکزی تهران با حضور مدیر کل حریم شهرداری تهران و هیئت همراه از روستا های بخش مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ، در راستای پیگیری در خواستهای روستائیان بخش مرکزی تهران و رفع موانع پیش روی اهالی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه 17 تیرماه  فرنیا پور بخشدار مرکزی تهران به اتفاق مدیر کل حریم شهرداری تهران و هیئت همراه به منظور بررسی مسائل و مشکلات اهالی روستا های همه سین ، سرخه حصار ، یان چشمه و چمن آب از مناطق یاد شده بازدید به عمل آوردند .
در این بازدید که در راستای رونق تولید و رفع موانع تولیدکنندگان دامی ، دامپروران روستای چمن آب و همه سین پس از بررسی موارد مطروحه از سوی اهالی روستا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .
  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 118