En
تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399
کد 7256

جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارز با قاچاق کالاو ارز در فرمانداری تهران

جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارات بر مبارز ه با قاچاق کالاو ارز شهرستان تهران با ریاست لطف الله پرندین معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران و با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات فرمانداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران ،در این جلسه پرندین معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در روز12تیر ماه در خصوص مبارزه با قاچاق کالاوارز گفتند امروز با توجه به دغدغدهای مقام معظم رهبری موضوع مبارزه با قاچاق کالاو ارز از اعم مواردی است که باید به طور جدی و مصمم با آن پرداخته شود و در این خصوص بهره گیری از موارد فرهنگی می تواند راه گشا و کمک کننده باشد و در کنار این مبارزه باید با مردم تعامل بیشتری داشته باشیم و از خطرات کالاهای قاچاق که تولید و اقتصاد کشور را نشانه رفته همه با هم کمک کنیم و با استفاده از پتانسیل ادارات و امکانات آنها در جهت اعتلای فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شود.
  وی افزود باید از شبکه های مجازی و امکانات شهری نظیر مترو، اتوبوس، آموزش و پرورش ، مساجد و دیگر جاهای که می تواند عرضه کننده موارد فرهنگی باشد استفاده نمود و در ادامه جلسه اعضای کمیته فرهنگی کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقطه نظراتی را بیان نمودند و در پایان جلسه تصمیماتی به صورت مصوبه اتخاذ گردید که بعد از تدوین وامضا لازم لاجرا می گردد.       

                
  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 30