En
تاریخ : يکشنبه 28 ارديبهشت 1393
کد 69

پایتخت نشینان مالیات می دهند اما خدمات از دولت نمی گیرند

استاندار تهران با بیان اینکه 58.2 درصد کل مالیات کشور از استان تهران تامین می شود گفت: پایتخت نشینان مالیات می دهند ولی خدمات ویژه ای از دولت دریافت نمی کنند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛  سید حسین هاشمی گفت: استان تهران یکی از استانهای محروم کشور است و این استان که پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور است در بسیاری از شاخص ها نسبت به استان های دیگر در وضعیت نامناسبی قرار دارد .

وی با بیان اینکه در سال جدید موفق شدیم براساس شاخص های دیگر استان های کشور از نظر رتبه بندی بودجه ای در وضعیت بهتری قرار بگیریم افزود: استان تهران از لحاظ رتبه بندی بودجه ای امسال در رتبه بالاتری قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین تاکید کرد: نوسازی فضاهای آموزشی استان مورد تاکید قرار دارد و به تمام فرمانداران استان تهران تکلیف کردم 20درصد بودجه شورای برنامه ریزی خود را به نوسازی فضاهای آموزشی اختصاص دهند.

وی با انتقاد از نحوه خانه های مسکن مهر استان تهران افزود: درهیچ یک از خانه ها معماری ایرانی اسلامی رعایت نمی شود. معماری ایرانی اسلامی یادگار و تاریخ کشورمان است و باید در بخش ساخت و توسعه فضاهای آموزشی معماری ایرانی و اسلامی مورد تاکید قرار گیرد .

استاندار تهران افزود: این استان آبروی کشور است و باید به پایتخت یک نگاه ویژه داشته باشیم .

وی با تمجید از خیرین مدرسه ساز استان تهران افزود: در پایتخت کشور وجود مدارس دو نوبته ، فرسوده و استیجاری زیبنده نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛  سید حسین هاشمی گفت: استان تهران یکی از استانهای محروم کشور است و این استان که پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور است در بسیاری از شاخص ها نسبت به استان های دیگر در وضعیت نامناسبی قرار دارد .

وی با بیان اینکه در سال جدید موفق شدیم براساس شاخص های دیگر استان های کشور از نظر رتبه بندی بودجه ای در وضعیت بهتری قرار بگیریم افزود: استان تهران از لحاظ رتبه بندی بودجه ای امسال در رتبه بالاتری قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین تاکید کرد: نوسازی فضاهای آموزشی استان مورد تاکید قرار دارد و به تمام فرمانداران استان تهران تکلیف کردم 20درصد بودجه شورای برنامه ریزی خود را به نوسازی فضاهای آموزشی اختصاص دهند.

وی با انتقاد از نحوه خانه های مسکن مهر استان تهران افزود: درهیچ یک از خانه ها معماری ایرانی اسلامی رعایت نمی شود. معماری ایرانی اسلامی یادگار و تاریخ کشورمان است و باید در بخش ساخت و توسعه فضاهای آموزشی معماری ایرانی و اسلامی مورد تاکید قرار گیرد .

استاندار تهران افزود: این استان آبروی کشور است و باید به پایتخت یک نگاه ویژه داشته باشیم .

وی با تمجید از خیرین مدرسه ساز استان تهران افزود: در پایتخت کشور وجود مدارس دو نوبته ، فرسوده و استیجاری زیبنده نیست.
- See more at: http://news.ostan-th.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=509#sthash.aQtAtySd.dpuf
  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 194