En
تاریخ : سه شنبه 20 آبان 1393
کد 562
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران ،علی اصغرناصربخت ، سازمان های مردم نهاد را یک مجموعه خودجوش مردمی دانست که طی سی و چند سال پس از انقلاب اسلامی در موقعیت های مختلف ظهورو بروزخاص خود را داشته اند.

وی وجود سازمان های مردم نهاد در ایران را دارای سابقه ای بیش از چندین قرن در قالب هیات های مذهبی عنوان کرد و بیان کرد: سازمان های مردم نهاد در ایران حتی قبل از آنکه کشورهای غربی به فکر این نوع سازمان ها باشند وجود داشته و به فعالیت می پرداخته است.

ناصر بخت شکل گیری رسمی و گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد بعد از انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: اکنون شاهد آن هستیم که سازمان های مردم نهاد برای تصدی مسئولیت های واقعی در کشور کاملا آمادگی داشته و از توانایی لازم برخوردارند.

معاون انتظامی، امنیتی فرماندار تهران یکی از اصول اساسی و استوار دولت یازدهم را تکیه کردن بر قدرت سازمان های مردم نهاد ذکر کرد و بیان کرد: فرمانداری تهران علاوه بر دستورالعمل های صادره از سوی دولت از وجود سازمان های مردم نهاد به صورت واقعی بهره گرفته است.

وی استفاده از تجربیات سازمان های مردم نهاد در فرمانداری تهران را مورد تاکید قرارداد و عنوان کرد: هرجا که به سازمان های مردم نهاد اعتماد کرده آنها در مصدر امور قرارگرفته اند، شاهد یک فعالیت خوب با ضریب خطای کمتر بوده ایم.

ناصربخت وجود یک هزار و 400 سازمان مردم نهاد دارای مجوز در شهر تهران را مورد اشاره قرارداد و تصریح کرد: این سازمان ها جدا از هیات های مذهبی و سازمان هایی هستند که به فعالیت های دینی می پردازند.

معاون انتظامی، امنیتی فرماندار تهران خبر از تهیه فراخوانی با هدف جمع آوری بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد شهر تهران داد و بیان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی کمک خواهد کرد تا این سازمان ها دسته بندی شده و هدفمند وارد عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری شوند.

وی تاکید کرد: به دنبال ارزیابی و نظارت مستمر بر سازمان های مردم نهاد هستیم، چرا که معتقدیم سازمان های مردم نهاد نمی باید وارد فعالیت های سیاسی شوند.

ناصر بخت با بیان این مطلب که عده ای به دنبال سیاسی کردن سازمان های مردم نهاد هستند، تصریح کرد: سیاسی کردن سازمان های مردم نهاد ضربه زدن به یک تشکل اجتماعی مردم است و خود این سازمان ها نیزسیاسی کاری را نمی خواهند.

معاون انتظامی، امنیتی فرماندار تهران رده بندی کردن سازمان های مردم نهاد را از برنامه های اولویت دار خواند و تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد یک شکل گیری رسمی از مردم است که می توانند یک کار منسجم و درست را به انجام برسانند.

وی تصریح کرد: رده بندی شدن سازمان های مردم نهاد کمک خواهد کرد از توانایی آنان به خوبی در هر زمینه استفاده شود، چنانکه اکنون تعدای سازمان مردم نهاد وارد ساخت خوابگاه برای دانشجویان شده اند که نیاز کنونی تهران به چنین نهضت هایی است.

ناصر بخت بر استفاده از توانایی سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و آن را در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب دانست.