En
تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393
کد 532
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، عیسی فرهادی روزسه شنبه در سومین جلسه کارگروه زنان و خانواده خواستار ورود فعال سازمان های مردم نهاد به بحث های مربوط به زنان شد و تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد ظرفیت های خوبی دارند که می توان در حل بسیاری مشکلات حوزه زنان از آن بهره گرفت.

وی ارئه آموزش های مهارت زندگی به بانوان را دارای اهمیت بالا عنوان کرد و بیان داشت: هنگامی که بانوان مهارت های زندگی را فراگیرند بهتر می توانند با مسایل برخورد کنند.

فرهادی با اشاره به اهمیت کارگروه بانوان و خانواده استانداری تهران خواستار پیگیری دقیق مصوبات کار گروه تا رسیدن به نتیجه مطلوب شد.

فرماندار تهران با بیان این مطلب که 50 درصد بانوان جامعه گرفتار مشکلات متعدد هستند، تصریح کرد: کارگروه بانوان و خانواده می تواند با ورود به این مشکلات طرح های کاربردی خوبی ارائه دهد.

همچنین در این جلسه مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران خواستار تدوین ساختار مناسب تر برای کارگروه بانوان و خانواده شد و تاکید کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه کار گروه تشکیل شود.

علیرضا مهدوی شاهرودی خواستار استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای کمک به مسایل حوزه زنان شد و بیان کرد: استفاده از ظرفیت مساجد نیز در این زمینه کمک خوبی خواهد بود.