En
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1398
کد 4833

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

تحریریه خبر- هیات وزیران طبق نامه شماره 22036/54464 مورخ 29/2/97 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مصوب کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، هیئت وزیران در جلسه 23/2/1397 به پیشنهاد شماره 52018 مورخ 7/4/1396 وزارت کشور و به استناد تبصره(2) بند(خ) ماده(13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده(13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 19