En
تاریخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396
کد 3292
به گزارش روابط عمومی بخش مرکزی، انتخابات در روستاهای، "همه سین" و "هاجر آباد" و "تلو و یان چشمه" و "بیدک" از توابع بخش مرکزی تهران روز جمعه  29 اردیبهشت با شکوه هر چه تمام تر برگزار گردید.
بر اساس این گزارش ، مردم شریف و همیشه در صحنه ی این روستاها از آغازین ساعات رای گیری در شعب اخذ رای حاظر شدند و حماسه ای دیگر را رقم زدند ./تمام.