En
تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393
کد 276

کاهش6درصدی ورودی آب به سدها/ افزایش 4 درصدی مصرف آب در تهران

براساس آمارهای موجود حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش نشان می دهد و این درحالی است که مصرف آب شهروندان تهرانی چهار درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، جمع مصرف آب تهران از آغاز امسال به ٤٠٧ میلیون و ٣٤٨ هزار مترمکعب رسید که روند تصاعدی مصرف آب تهران با وجود هشدارهای پی در پی همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش روز گذشته ١٢٤ هزار مترمکعب به میزان مصرف آب تهران در مقایسه با روز پیش از آن افزوده شد.

در این روز سه میلیون و ٢٥٥ هزار مترمکعب آب در شهر تهران مصرف شد که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته هم چهار درصد افزایش داشت.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با شش درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 30 میلیارد و 730 میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 32 میلیارد و 720 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون 25 میلیارد و 880 میلیون متر مکعب گزارش شده درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 28 میلیارد و 310 میلیون مترمکعب بود.

براین اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 9 درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم اکنون 23 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 5.5 درصد افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش های موجود حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 22 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 47.3 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

  • نوشته شده
  • توسط روابط عمومی فرمانداری تهران1
  • تعداد بازدید 129