En
تاریخ : يکشنبه 15 شهريور 1394
کد 1388

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران از تدوین "سند سلامت شهر تهران" با رویکرد شهر شهروند و مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، سمانه زمانی گرمسیری در این باره گفت: سند سلامت شهر تهران که با رویکرد شهر شهروند و مدیریت شهری در حال تدوین است در قالب آن یک ماتریسی تهیه شده که نقش و فعالیت های مختلف حوزه های مختلف شهرداری تهران در آن دیده شده است.

وی با اشاره به توجه به چهار ابعاد سلامت در این سند، اظهار کرد: درقالب این سند دوره های آموزشی تعریف شده تا با همکاری و مشارکت همه پرسنل و مدیران ارشد و شهروندانی که به نوعی درگیر کار سلامت با ما هستند بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.

براساس گزارش تهران سما، زمانی در ادامه بیان داشت: یکی از جدی ترین فعالیت هایی که دردستور کار داریم این است که کانون های 10گانه در محلات و همچنین زیرمجموعه هایی که جزء کانون های سلامت هستند را به نوعی به آنها هویت دهیم و بتوانیم آنها را درگیر فعالیت‌ها کنیم که بواسطه حضورشان در فعالیت های مختلف بتوانند نقش پررنگ تری را در محلات داشته باشند.