En
تاریخ : چهارشنبه 21 مرداد 1394
کد 1330

هوای تهران از آلودگی فاصله گرفت

مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران گفت: با کاهش حجم آلاینده های جوی شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم و کمی با آلودگی فاصله گرفت.
حشمت الله بسطامی روز چهارشنبه افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، در شرایط سالم قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران گفت: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون، نسبت به روز گذشته با 15عدد کاهش در حد مجاز بوده و بر روی عدد 76 قرار گرفت.
بسطامی به افزایش آلاینده منواکسید کربن از 20 به 38 نسبت به روز گذشته اشاره کرد و افزود: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز در همین مدت از 72 به 59 کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه در این مدت فقط سه منطقه درشرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت، گفت: ایستگاه های فرمانداری شهرری، ستاد بحران و دانشگاه علم و صنعت در مناطق 20، 7 و 4 به ترتیب با شاخص اعداد 114، 113 و 102 آلوده ترین مناطق شهرستان تهران در 24 ساعت گذشته بودند.
بسطامی به مناطق کم آلوده نیز اشاره کرد و افزود: ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی، پیروزی و پونک در مناطق 1، 8 و 5 به ترتیب با شاخص اعداد 36، 39 و 52 سالم ترین مناطق شهر تهران در این مدت بودند.
مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران گفت: براساس پیش بینی هواشناسی، با توجه به شرایط پایدار انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر همچنان در شرایط سالم باقی بماند.
شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.
بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا(AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک(سبز)، 51 تا 100 سالم( زرد )، 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم(قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم(بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک(ارغوانی) تعیین شده است.