En
تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394
کد 1326

آشیانه های تاریخی فرودگاه قلعه مرغی ساماندهی می‌شود

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی آشیانه های فرودگاه قلعه مرغی خبر داد و گفت: این فرودگاه حامل تاریخ صد ساله پرواز و هوانوردی در ایران است.
محمد باقر خسروی اضمن بیان این مطلب گفت : فرودگاه قلعه مرغی به عنوان نماد اولین فرودگاه کشور دارای ارزش های فرهنگی ویژه ای است  و نشانگر انتقال دوران سنتی به صنعتی در ایران و شهر تهران است. آشیانه های قدیمی فرودگاه در سال ۱۳۷۵ به شماره ۱۷۸۸ در فهرست میراث ملی ثبت شده است. از  این فرودگاه تا پایان حیات خود به عنوان مرکز آموزش خلبانان نظامی و پروازهای آموزشی استفاده می شد و هواپیماهای سبک نظامی در آن تردد داشتند.

خسروی افزود: آشیانه های پرواز فرودگاه قلعه مرغی، معرف و نماد سیر تاریخ صد ساله پرواز و هوانوردی در ایران بوده و احیای آن به عنوان یک مکان فرهنگی، می تواند مخاطبان زیادی را جذب کند. این بنا نمونه موفقی از بناهای معاصر سازی شده است که در آن تلفیق مناسبی میان معماری گذشته و امروزی به شیوه ای بدیع و با استفاده از فناوری های نوین انجام شده است. همچنین از لحاظ کالبدی - فضایی، ضمن احیا هویت تاریخی و مکانی، ترکیبی از فضاهای پویا را ارائه می کند. از سوی دیگر در مرمت این بنا تلفیق مناسبی از شیوه های مختلف مرمت انجام شده است. با این حال با تمرکز بر موضع سازه ای، برای اعطای کاربری جدید به این ساختارها باید روی میان فضاهای باز مورد نیاز و ظرفیت بارگذاری کاربری جدید ارزیابی درست انجام شود.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران تاکید کرد: در زمان تعیین کاربری جدید برای آشیانه های پرواز باید توجه داشت که ساختار آشیانه ها معمولا به گونه ای طراحی شده که در برابر آتش سوزی مقاوم باشد پس باید تلاش کرد که این وضعیت برای این ساختارها پس از اعطای کاربری جدید نیز حفظ شده باشد. همچنین کاربری انتخاب شده باید به نوعی باشد که به فضای باز بزرگ نیز نیاز داشته و ارتفاع سقف آن بلند باشد. این مسئله از منظر حفظ اصالت و مباحث مربوط به طراحی و انرژی اهمیت دارد. فضاهای بزرگ را می توان با استفاده از تیغه های جداکننده به بخش های کوچک تر تقسیم کرد، اما ارتفاع زیاد سقف را نمی توان به عنوان یک عامل بسیار مهم نادیده گرفت. همچنین باید از مصالح و ساختارهایی استفاده شود که از بازگشت پذیری مناسبی برخوردار بوده و هر زمان اراده شده، امکان حذف آن وجود داشته باشد. همچنین این طرح در هماهنگی با پروژه بوستان ولایت در حال انجام است و با نگاهی چند سویه پیاده سازی و اجرا خواهد شد.

خسروی بیان کرد: مدیریت شهری به عنوان متولی شهر دیدگاهی فرامحلی به مجموعه داشته و عملکرد آن را در ارتباط با کل شهر می سنجند. از منظر مدیریت شهری، مسئله احیای عملکردی و مرمت شهری تنها به تغییرات فیزیکی و بازپیرایی جداره ها و برخی تغییرات عملکردی محدود نمی شود بلکه می بایست روح مکان را مورد توجه قرار داد.