En
تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394
کد 1324

بازدیدفرماندار تهران و معاون سیاسی و انتظامی از حسینیه ارشاد

فرماندار تهران و معاون سیاسی و انتظامی ازبخش های مختلف حسینیه ارشاد بازدیدکردند .
فرماندار تهران و معاون سیاسی و انتظامی ازبخش های مختلف حسینیه ارشاد بازدیدکردند .و ضمن دیدار با کارکنان از اقدامات و برنامه های فرهنگی این مجموعه نیز مطلع گردیدند.