En
تاریخ : يکشنبه 4 مرداد 1394
کد 1283

سه میلیون خودرو درپایتخت نیاز به معاینه فنی دارند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: سه میلیون خودرو در پایتخت وجود دارد که در آلودگی هوای نقش مهمی دارند و نیازمند معاینه فنی می باشند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ولی آذروش افزود: از این تعداد در چهار ماه از سال جاری تنها 141 هزار مورد آن برای انجام معاینه فنی به مراکز این ستاد مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه مراجعه این تعداد خودرو در قیاس با آمار خودروهای نیازمند معاینه فنی بسیار اندک است از عدم مراجعه دارندگان این خودروها برای انجام معاینه فنی انتقاد کرد و گفت: ادامه این روند و تردد خودروهای آلوده زا در شهر افزایش میزان آلودگی هوا در نیمه دوم سال جاری در منطقه را بدنبال خواهد شد.

آذروش خاطر نشان کرد: انجام معاینه فنی خودروها به صورت مکانیزه از سال 1379 به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگی هوا تشخیص و در تهران اجرایی شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی اولین مرکز در پارک سوار بیهقی توسط شهرداری تهران در حدود 15 سال می گذرد تاکید کرد: با همت مسوولین و همکاری مردم آمار مراکز معاینه فنی خودرو در سطح کشور با شتاب فراگیر اکنون افزون بر500 مرکز مکانیزه در سطح کشور افزایش یافته است.

آذروش خاطرنشان کرد: با فرهنگسازی های مناسب و تدریجی که در این چند سال انجام شده وضعیت مراجعات تا سال 89 به تعداد قابل قبولی رسیده بود اما پس از تصویب قانون افزایش معافیت خودروهای نو از دو سال به پنج سال توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی این خدمات ارزنده و موثر در کاهش آلودگی هوا تحت شعاع قرار گرفت شد و در پی یک تصمیم غیرکارشناسانه وضعیت مراجعات خودروها برای معاینه فنی به شدت کاهش یافت.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه کاهش مراجعات از لحاظ کمی و کیفی به این خدمات آسیب می زند گفت: از یک سو عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری موجب کاهش تدریجی مراکز و از سوی دیگر در روند انجام معاینه فنی به علت عدم پوشش هزینه های جاری مراکز، تخلفات افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسئله که اصلاح قانون معافیت، مربوط به بحث درآمدزایی است تاکید دارند.

آذروش افزود: در شرایطی که بسیاری از مراکز معاینه فنی به علت عدم پوشش هزینه ها در حال تعطیلی هستند بحث درآمدزایی و افزایش مراجعات برای تثبیت و پایداری ارائه این نوع خدمات در اولویت است.

وی در خصوص بارز بودن اثر معاینه فنی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران نیز گفت: در صورتی که کلیه خودروها در طول یکسال معاینه فنی شوند و پلیس قاطعانه بر اساس قانون با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد کند این تأثیر قابل ارزیابی خواهد بود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه با انجام معاینه فنی تنها یک پنجم خودروهای مشمول در طول یکسال نمی توان تغییری در وضعیت کیفی هوا ایجاد کرد گفت: در نهایت منتج به این می شود که هوای تهران درطول سال کمتر از انگشتان دست دارای روزهای پاک و قابل تنفس باشد.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن طرح محدوده کم انتشار آلایندگی (LEZ) در شهر تهران افزود: مطالعات این طرح به پایان رسیده و سازمانهای مرتبط در حال فراهم کردن مقدمات اجرایی آن هستند و به زودی شاهد اجرایی شدن طرح در سطح شهر تهران هستیم.

آذروش با بیان اینکه تشخیص مجوز ورود خودروها به محدوده کم انتشار آلایندگی بر اساس سه شاخص سن خودرو ، فن اوری و استاندارد تولید و معاینه فنی ارزیابی می شود افزود: انجام معاینه فنی خودروها در خصوص خودروهای مشمول معاینه فنی به عنوان محور اصلی در این طرح است.

وی با اشاره به اهمیت انجام معاینه فنی در فصل تابستان قبل از سفر گفت: در این فصل که مسافرت ها افزایش می یابد و به شهروندان توصیه می شود جدای از مشمولیت خودرو برای معاینه فنی پیش از سفر برای کنترل وضعیت ایمنی و فنی خودروی خود به یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کنند.

آذروش تاکید کرد: در فصل تابستان با افزایش دمای هوا خرابی و ضعف وضعیت فنی خودرو ریسک تصادف را به شدت افزایش می دهد و تنها ضعف وضعیت لاستیک ها و یا وجود عاملی که موجب صدمه به لاستیک شود می تواند موجب ضررهای غیر قابل جبران در حین سفر شود.