En
تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394
کد 1186

معادن شن و ماسه در جنوب غرب پایتخت تعیین تکلیف می شوند

شهردار منطقه 18تهران در نشستی با حضور عیسی فرهادی فرماندار تهران و جمعی از مدیران استانی و شهری با آلاینده خواندن فعالیت‌های معادن شن وماسه در این منطقه ،خواستار توقف فوری فعالیت این معادن شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران از شهرداری منطقه ۱8، وحید نوروزی در سخنان خود با اشاره به این نکته که معدن خیلج فارس،فربت وشن ومادرجنوبغرب تهران باعث آلودگی شدیدوتخریب محیط زیست این منطقه شده‌اندافزود: خوشبختانه فعالیت معدن خلیج فارس پس ازگذشت سال‌هاعملاًبه پایان رسیده است،به همین دلیل شهرداری دست به کارشدتااین معدن تعطیل شود.درحال حاضرتقریباً 80درصدکارانجام شده و به امیدخدا تا یک ماه آینده این 100هکتارمعدن خلیج فارس به طورکامل تعطیل خواهدشد.

وی در ادامه افزود:یکی ازمنابع ایجادگردوغباردرشهرتهران همین معادن موجوددرمنطقه هستندچراکه درمسیر بادها قراردارند.ترددکامیون‌ها نیز در این منطقه آلودگی زیادی رابرای شهروندان مابه همراه داشته است،به همین خاطر مدیریت شهری تلاش می‌کند تا جلوی فعالیت‌های این معادن هر چه سریع‌ترگرفته شود.

وحید نوروزی همچنین دراین جلسه گفت: البته تصمیماتی را برای جلوگیری ازفعالیت این معادن دردستورکارخود قرار داده‌ایم ،به طور مثال با همکاری پلیس درصددهستیم که جلوی کامیون‌هایی که برای معدن خلیج فارس نخاله حمل می‌کنند تا دوباره بازیافت شود را بگیریم و اجازه تردد به آنهادر محله خلیج فارس راندهیم.متأسفانه این میان، بعضی ازافراد هستند که وقتی متوجه شدندعزم شهرداری منطقه برای تعطیلی این معادن جدی است،اقدام به کارشکنی کرده‌اند،به طور مثال در چندین نقطه ورودی بوستان مادر نخاله خالی کردند.

شهردارمنطقه 18گفت:این معادن بیش از 50‌سال سابقه فعالیت دارند وبه اندازه کافی ازاین زمین‌هااستفاده کرده‌اند وحالا نوبت به این رسیده که این اراضی استراحت کند. مدیران شرکت فربت هم درخواست وقت کردندو چندین جلسه با مدیران این معدن داشته‌ایم و به نتایجی هم رسیده‌ایم،اماهنوزباشرکت شن ومابه توافق نرسیده‌ایم.

علی‌محمد شاعری، رئیس ستاد محیط ‌زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران که در این جلسه حضور داشت نیز گفت: اگر وزارت صنایع یاسازمان محیط زیست و فرمانداری،هم سو وبا یکدیگر حرکت کنندسرانجام به نتیجه خوبی خواهیم رسید. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه شود این است که برای اشتغال ۱۰۰نفر نبایدجامعه رو به خطر انداخت، چرا که بحث به وجود آمدن آلودگی ریزگردها از فعالیت‌های معدنی، امری واضح است.

در ادامه معینی،مسئول نظارت برمعادن استان تهران نیزبابیان این نکته که هرگونه اقدام و صدور مجوز برای طرح‌های عمرانی طبق قانون صورت می‌گیرد،افزود:این معادن که سال‌ها ازفعالیت آنها می‌گذرددرگذشته مجوزهای فعالیتشان را ازدفترفنی استانداری گرفته‌اند.اززمانیکه نظارت‌ها بر عهده سازمان صنایع و معادن گذاشته شده، هیچ گونه مجوزی برای این معادن صادر نشده است.

همچنین بازگیر،رئیس اداره محیط زیست استان تهران نیزطی سخنانی اظهارداشت:فعالیتهای این معادن به رودخانه کن آسیب جدی وارد کرده است. سازمان محیط زیست راهکاری برای پایان دادن به مشکل معادن شن و ماسه اندیشیده است.