En
تاریخ : چهارشنبه 20 خرداد 1394
کد 1157

ناصربخت : بررسی رفتار خارج از شئون اسلامی برخی بانوان در سطح شهر تهران در دستور کار ستاد صیانت از حقوق شهروندی

معاون سیاسی فرماندار تهران گفت : رفتارهای ناهنجار از سوی برخی از بانوان که به مبانی شرعی و اصول اخلاقی جامعه پایبند نبوده و در عمل مسیر قانون گریزی را در پیش گرفته اند در دستور کار ستاد صیانت از حقوق شهروندی قرار گرفت.
اختصاصی – به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری پایتخت، اظهار داشت : در یکی از جلسات فرمانداری، از سوی یکی از دستگاه ها ، موضوع رفتارهای ناهنجار برخی از بانوان که به مبانی شرعی و اصول اخلاقی جامعه پایبند نبوده و در عمل مسیر قانون گریزی را در پیش گرفته اند، مطرح و متعاقب آن ، موضوع در دستور کار ستاد صیانت ار حقوق شهروندی قرار گرفت.
 وی افزود : در همین نشست، گزارش مستندی از برپایی شوهای مد و لباس و روند خزنده ای که به استحاله فرهنگی و اخلاقی منتهی گردیده ارائه شد ، مقرر گردید که  اقدامات تمامی دستگاه ها که به موجب قانون در زمینه عفاف و حجاب عهده دار مسئولیت هستند مورد ارزیابی واقع و همچنین رویکرد فرهنگی با اقداماتی که اصول اخلاقی جامعه را نشانه گرفته است، برخورد شود.
معاون سیاسی فرمانداری تهران همچنین ضمن اشاره به طرح گمرک فرهنگی ، تصریح کرد : اجرای این طرح در مقطع کوتاه مدت توسط یکی از سازمان های مردم نهاد مطرح شده که مبانی اجرایی آن از سوی ارائه کننده گان تدوین و در جلسات آتی مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.
 ناصربخت در پایان نیز تاکید داشت : ضروری است که نیروی انتظامی با تکیه بر موازین قانونی و با بهره مندی از ابزارهای فرهنگی و ارشادی، برخوردهای سلبی و ایجابی را سرلوحه امور خود قرار داده و برخورد با باندها و شبکه های سازمان یافته را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد.